× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ZOZ Lublin

Poradnia gruźlicy i chorób płuc - Miejska Przychodnia Zdrowia Nr 1

Informacje o komórce

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Zakres świadczonych usług:Adres

81-5320453
Hipoteczna 4
20-027 Lublin

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1